;

 

Sten K Johnson stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Utlysningar

Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2014
Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 16:e februari 2014 kommer att behandlas.

Läs mer
Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2015
Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 16:e februari 2015 kommer att behandlas.

Läs mer
Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2016
Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 15:e februari 2016 kommer att behandlas.

Läs mer
Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2017
Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 14:e februari 2017 kommer att behandlas.

Läs mer
Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2019
Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 14:e februari 2019 kommer att behandlas.

Läs mer