;

 

Maggie Stephens Stiftelse

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Ansökningar Våren 2019

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: Svenska

Beskrivning

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.

Datum

Öppnar: 2019-03-06 09:00
Stänger: 2019-04-06 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Reseanslag

Villkor

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Kortfattad rapport om den vetenskapliga verksamhet (resp resa) som möjliggjorts av anslaget ska skickas in senast en månad efter det att resan genomförts.

Vi vill att en papperskopia sänds till stiftelsen, förutom ansökan elektronisk, till:
Anne-Marie Rohrstock
Kir.forskningsavd.
CRC hus 91 plan 10
Jan Waldenströmsg. 35
214 28 Malmö

För frågor om utlysningen kontakta Anne-Marie Rohrstock anne-marie.rohrstock@med.lu.se