;

 

Maggie Stephens Stiftelse

Utlysningar

Ansökningar Hösten 2015

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.


Läs mer
Ansökningar Våren 2016

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Läs mer
Ansökningar Hösten 2016
Utlysning 1:

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.

Utlysning 2: Utlysning av Extra forskningsmedel:Anslag för forskning från Maggie Stephens stiftelse. Stiftelsen utannonserar extra forskningsmedel för i första hand kliniskt disputerade läkare i Lund/Malmö. Medlen avses användas för att bekosta djurexperimentella studier eller kliniska studier, som är särskilt resurskrävande. Ansökningar kan beviljas med upp till 300 000 kronor. Ansökan sker elektroniskt till adress nedan med sökandes personuppgifter, cv, arbetsplats, kort beskrivning av budget, tillgängliga medel samt en sammanfattande forskningsplan på högst tre (3) A4-sidor utan referenser. Pub med och Research gate används som stöd vid granskning.

Ansökan skall vara inkommen senast den 1 oktober 2016

OBS! Samma länk/ansökningssida används för båda utlysningarna!


Läs mer
Ansökningar Våren 2017

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Läs mer
Ansökningar Hösten 2017

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Läs mer
Ansökningar Våren 2018

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Läs mer
Ansökningar Hösten 2018

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Läs mer
Ansökningar Våren 2019

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Läs mer