;

 

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Utlysningar

Hjälpverksamhet bland behövande äldre våren 2015
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer
Forskning/Utbildning 2015
Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:
 1. Miljö – hållbara produktkedjor
 2. Entreprenörskap särskilt för utveckling av en levande landsbygd
Utlysningen vänder sig till svenska universitet, forskningsinstitut och högskolor.

Läs mer
Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2016
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer
Forskning/Utbildning 2016
Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:

 1. Effektivisering av hälso- och sjukvården
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

 2. Integration av nyanlända
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet/högskolor och forskningsinstitut.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Läs mer
Forskning/utbildning 2017
Stiftelsen utlyser anslag till forskning och utbildning:

 1. Hållbara produkt- och processkedjor
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

 2. Livskvalitet för äldre
  Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och landsting/regioner.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet.

Läs mer
Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018
Stiftelsen utlyser bidrag till Hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Läs mer