;

 

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Stiftelsen använder FundPro för elektronisk bidragsansökan.

Övriga bidrag 2020

Utlysningens ansökningsformulär finns på följande språk: sv

Beskrivning

Crafoordska stiftelsen utlyser stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: barn och ungdomar samt vuxna med särskilda behov, barn och ungdomars fostran samt till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Crafoordska stiftelsen ger inte bidrag till individuell humanitär hjälp.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 3 september 2020 16:00 kommer behandlas.

Datum

Öppnar: 2020-07-01 09:00
Stänger: 2020-09-03 16:00
Utlysningen är inte öppen. Det går inte att ansöka.

Ansökningsområden

1. Barn och ungdomar samt vuxna med särskilda behov
stöd till föreningar och skolor som erbjuder aktiviteter anpassade för olika funktionsvariationer.
2. Barns och ungdomars fostran
stöd till t ex idrottsföreningar, föreningar för scout-och friluftsverksamhet, drogbekämpning och liknande.
3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet
stöd till föreningar och enskilda personer.

Villkor

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte stödja följande till förmån för allmänheten:

 1. Barn och ungdomar samt vuxna med särskilda behov, stöd till föreningar och skolor som erbjuder aktiviteter anpassade för olika funktionsvariationer.
 2. Barn och ungdomars fostran, stöd till t ex idrottsföreningar, föreningar för scout-och friluftsverksamhet, drogbekämpning och liknande.
 3. Kulturell och konstnärlig verksamhet, stöd till föreningar och enskilda personer.

Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomsverksamhet.

Bidrag beviljas endast till organisationer med säte i Skåne eller till personer som är folkbokförda i Skåne.

Bidrag ges ej till egen lön. Bidrag beviljas ej till vinstdrivande verksamheter eller till företag.

Bidrag beviljas ej till sport och idrott på elitnivå.

Tänk på att

 • Vi behandlar endast ansökan från sökande som lämnat in redovisning för tidigare bidrag i tid.
 • Kostnader får räknas tidigast fr o m januari efter ansökningsåret.
 • I kostnadsspecifikationen ska kostnadsslaget vara angivet och beloppet specificerat.
 • Bidrag till byggkostnader beviljas inte.
 • Varje ansökan är självständig, man kan inte hänvisa till tidigare års ansökan/ansökningar.
 • Ange om ni sökt eller erhållit bidrag för samma ändamål från andra stiftelser.
 • Det är målsman som söker för omyndigs räkning, omyndig beviljas inte bidrag.

Obligatoriska bilagor

För föreningar
 • Medlemsantal och ekonomiuppgifter, verifierat av föreningens revisor (uppgifterna lämnas i Ekonomirapporten som kan laddas ner i samband med ansökan).
För enskild person(gäller endast kulturell och konstnärlig verksamhet)
 • Konstnärlig/kulturell meritförteckning
 • Senaste ”Besked om slutlig skatt” för den sökande (ej skattekontoutdrag) eller intyg från skattemyndighet att taxering ej åsatts.

Information om personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter - se vår Integritetspolicy

CRAFOORDSKA STIFTELSENS RESESTIPENDIUM

Lunds universitet ansvarar för ansökningarna av Crafoordska stiftelsens resestipendium. Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet.

Du hittar mer information om stipendiet, ansökningstider och behörighetskrav på universitetets webbsida https://www.lu.se/studera/internationella-mojligheter/stipendier-for-utlandsstudier/crafoordska-stiftelsens-resestipendium.

Du som är student vid Lunds universitet får, via e-post, information från universitetet inför ansökningsperioden.

Har du frågor om stipendiet? Kontakta: crafoord@er.lu.se