;

 

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..."

Utlysningar

Forskning 2014
Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 6 Februari 2014 16:00 kommer behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande.

Läs mer
Övriga Bidrag 2014

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 4 september 2014 16:00 kommer behandlas.


Läs mer
Forskning 2015
Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 5 Februari 2015 16:00 kommer behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande.

Läs mer
Övriga Bidrag 2015

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 3 september 2015 16:00 kommer behandlas.


Läs mer
Forskning 2016
Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 4 Februari 2016 16:00 kommer behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande.

Läs mer
Övriga Bidrag 2016

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 1 september 2016 16:00 kommer behandlas.


Läs mer
Forskning 2017
Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 2 Februari 2017 16:00 kommer behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Läs mer
Övriga Bidrag 2017

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 7 september 2017 16:00 kommer behandlas.


Läs mer
Forskning 2018
Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet. Huvudsökande ska vara enskild person med undantag för vad som står under C. Ansökningar från doktorander kommer inte att beaktas.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast torsdagen den 1 februari 2018 16:00 kommer behandlas.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Läs mer
Övriga Bidrag 2018

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 6 september 2018 16:00 kommer behandlas.


Läs mer
Forskning 2019
Crafoordska stiftelsen utlyser stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt, enligt A nedan. För en del av de medel som stiftelsen disponerar kan stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd, enligt B nedan.

Ansökan skall ifyllas och sändas in via vår hemsida senast torsdagen den 7 februari 2019 kl. 16.00. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande, dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Bidrag till forskning ges till sökande vid Lunds universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Läs mer
Forskning 2020

Crafoordska stiftelsen utlyser bidrag till huvudsakligen 1-åriga forskningsprojekt, enligt punkt A nedan. För en del av de utlysta medlen kan stiftelsen bevilja ett mer långsiktigt stöd, 2-4 år, enligt punkt B nedan samt ett större bidrag enligt punkt C.

Ansökan görs via stiftelsens hemsida och skickas in senast torsdagen den 6 februari 2020 kl 16.00. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Det går dock bra att vara huvudsökande och medsökande i två skilda ansökningar.

Bidrag till forskning beviljas sökande vid Lund universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.


Läs mer
Övriga bidrag 2020

Crafoordska stiftelsen utlyser stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: barn och ungdomar samt vuxna med särskilda behov, barn och ungdomars fostran samt till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Crafoordska stiftelsen ger inte bidrag till individuell humanitär hjälp.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 3 september 2020 16:00 kommer behandlas.


Läs mer
Forskning 2021

Crafoordska stiftelsen utlyser bidrag till huvudsakligen 1-åriga forskningsprojekt, enligt punkt A nedan. För en del av de utlysta medlen kan stiftelsen bevilja ett mer långsiktigt stöd, 2-4 år, enligt punkt B nedan samt ett större bidrag enligt punkt C.

Ansökan görs via stiftelsens hemsida och skickas in senast torsdagen den 4 februari 2021 kl 16.00. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Det går dock bra att vara huvudsökande och medsökande i två skilda ansökningar.

Bidrag till forskning beviljas sökande vid Lund universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.


Läs mer