;

 

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas

Utlysningar

Forskningsanslag 2015
Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Läs mer
Forskningsanslag 2016
Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Läs mer
Forskningsanslag 2017
Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Läs mer
Forskningsanslag 2018
Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Läs mer
Forskningsanslag 2019
Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Läs mer