;

 

Aktuella utlysningar 3

Språk:      

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..." Läs mer

Forskning 2019 Öppen

Crafoordska stiftelsen utlyser stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt, enligt A nedan. För en del av de medel som stiftelsen disponerar kan stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd, enligt B nedan.

Ansökan skall ifyllas och sändas in via vår hemsida senast torsdagen den 7 februari 2019 kl. 16.00. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande, dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Bidrag till forskning ges till sökande vid Lunds universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
Öppnar
2018-12-17
09:00
Stänger
2019-02-07
16:00
Språk: Svenska English Läs mer & ansök

Sten K Johnson stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt. Läs mer

Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2019 Öppen

Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 14:e februari 2019 kommer att behandlas.
Öppnar
2019-01-14
14:00
Stänger
2019-02-14
14:00
Språk: Svenska English Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2018 Öppen Privat


Öppnar
2019-01-01
09:00
Stänger
2019-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök