;

 

Aktuella utlysningar 2

Språk:      

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..." Läs mer

Övriga Bidrag 2018 Öppen

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 6 september 2018 16:00 kommer behandlas.


Öppnar
2018-07-02
09:00
Stänger
2018-09-06
16:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2018 Öppen Privat


Öppnar
2018-01-01
09:00
Stänger
2018-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja medicinsk forskning särskilt inom reumatologi – företrädesvis på grundnivå. Därmed skall särskilt behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas Läs mer

Forskningsanslag 2018 Kommande

Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.
Öppnar
2018-08-15
09:00
Stänger
2018-09-28
15:00
Språk: Svenska English Läs mer