;

 

Aktuella utlysningar 2

Språk:      

Maggie Stephens Stiftelse

Läs mer

Ansökningar Våren 2019 Öppen

Anslag för medicinsk vetenskaplig forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor (aktivt deltagande) samt studieresor. Medel kan sökas för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift men ej för traktamente samt ej för resor (inklusive boende och konferensavgift) inom Sverige. (Bidrag ges för resor som påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång).

Företräde för disputerade kliniska forskare.

Sökande ska ha anknytning till Lunds universitet.


Öppnar
2019-03-06
09:00
Stänger
2019-04-06
16:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2019 Öppen Privat


Öppnar
2019-01-01
09:00
Stänger
2019-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök