;

 

Aktuella utlysningar 2

Språk:      

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens uppgift är att: "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål..." Läs mer

Övriga Bidrag 2019 Öppen

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Crafoordska Stiftelsen kommer inte att ge bidrag till individuell humanitär hjälp. Ni kan således inte längre söka bidrag hos stiftelsen.

Endast elektroniska ansökningar som kommit stiftelsen tillhanda senast den 5 september 2019 16:00 kommer behandlas.


Öppnar
2019-07-01
09:00
Stänger
2019-09-05
16:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2019 Öppen Privat


Öppnar
2019-01-01
09:00
Stänger
2019-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del. Läs mer

Forskning 2019 - Komplexa miljöproblem som kräver nya lösningar Kommande

Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya lösningar.

Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande fyra aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda.

 • Miljönytta: Projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurseffektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.
 • Systeminnovation: Projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och ämnesdiscipliner med syfte att stimulera nytänkande.
 • Samproduktion: Projektet ska bygga på samproduktion av ny kunskap mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.
 • Entreprenörskap: Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar.

Stiftelsen utlyser upp till 130 miljoner kronor inom årets utlysning i miljö. Av de projektanslag som stiftelsen delar ut kommer en del att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut och inom alla ämnesdiscipliner.


Aktuella datum

 • 12 augusti 2019 – 12 september 2019 kl. 16.00
  Steg 1, en projektidé (maximalt fyra sidor) och budget ska skickas in till stiftelsen via FundPro, stiftelsens elektroniska ansökningssystem
 • 31 oktober, 2019
  Beslut om ansökan går vidare eller beslut om avslag meddelas via e-post till huvudsökanden
 • 31 oktober – 3 december 2019 kl. 16.00
  Steg 2, om projektet går vidare: möjlighet att lämna in en fullständig ansökan (maximalt åtta sidor) och CV till stiftelsen via FundPro, stiftelsens elektroniska ansökningssystem.
 • Februari 2020
  Stiftelsens styrelsebeslut meddelas. Förvaltande huvudman kan rekvirera anslag från och med 2020-04-01 i anslutning till projektstart.

Öppnar
2019-08-12
09:00
Stänger
2019-09-12
16:00
Språk: Svenska English Läs mer