;

 

Aktuella utlysningar 2

Språk:      

Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen har till uppgift att främja vetenskaplig forskning och har inriktat sig på att stödja forskning inom allergiområdet som bedrivs i Sverige. Den delar årligen ut cirka 1 miljon kronor till detta ändamål. Stiftelsen anordnar även symposier för att sprida kunskaper om de senaste rönen inom allergiforskningen till icke-specialister. Läs mer

Allergiforskning 2019 Öppen


Öppnar
2018-10-30
09:00
Stänger
2018-12-14
16:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse

Läs mer

Ansökningar 2018 Öppen Privat


Öppnar
2018-01-01
09:00
Stänger
2018-12-31
23:00
Språk: Svenska Läs mer & ansök

Sten K Johnson stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt. Läs mer

Sten K Johnsons Stiftelse Stipendieutlysning 2019 Kommande

Sten K Johnsons Stiftelse utlyser stipendier inom områdena Bildning, Entreprenörskap, Litteratur, Medicin, Musik, Teknik, Utbildning.

Endast elektroniska ansökningar som kommit Stiftelsen tillhanda senast 14:e februari 2019 kommer att behandlas.
Öppnar
2019-01-14
14:00
Stänger
2019-02-14
14:00
Språk: Svenska English Läs mer